Historiek

De eerste jaren …

Na lange voorbereidingen begonnen op 6 september 1941 M. Sorel en R. Breckx een nieuwe scoutsgroep in Mariakerke centrum. De groep werd naar ARTHUR DUBRULLE genoemd (afgekort ARDU); hij was namelijk de eerste voorzitter van het groepscomité. Arthur Dubrulle – geboren te Gent op 28 maart 1877 en gestorven op 30 09 1941 - was een ijveraar van goede werken en ere-gouwcommissaris van het VVKS, vereerd met verschillende eretekens.
Hij was een van de pioniers der Beweging in Gent, een zeer actieve leider, rusteloos, edelmoedig en toegewijd. Hij was gekend in de wijde omtrek en in alle scoutsmiddens. Arthur Dubrulle was meer dan 20 jaar gouwcommissaris van Oost-Vlaanderen en bracht het in die gouden tijd van oorspronkelijk 7 à 8 groepen met 300 jongens tot 30 groepen met 1474 leden.

Ondanks de moeilijkheden van de oorlog, met beperkingen op alle gebieden, kwamen op die eerste zondag 3 jongens en 2 leiders bijeen. Er werd verteld over kampen, tochten, avonturen, enz… de '19e Gent' was een feit.

Van de onderpastoor kreeg de groep een lokaaltje in de patronage. Dit was echter veel te klein en dus ging men na één week al op zoek naar iets groter. Eind september trok men naar een oude leegstaande fabriek met een plein ervoor.

Tegen november 1941 bestond de groep reeds uit 16 verkenners, verdeeld in twee patrouilles, en legden zes verkenners hun belofte af. Met Pasen 1942 gingen zij voor het eerst op kamp naar Bachte-Maria-Leerne. Eind 1942 behoorden 34 jongverkenners en 16 verkenners tot ARDU; begin 1943 startte men met een wolfjeshorde.

hist1.png
logoardu.gif
hist3.png
30 september 1951: viering 10 jarig bestaan

Op naar Kolegem

Na een periode van grote bloei kende de beweging ook een tijd van verval en dit door velerlei omstandigheden. In het centrum had de nieuwe onderpastoor E.H. Lippens weinig aandacht voor de scoutsgroep ARDU en startte hij er met een Chirogroep. Aan hun lot overgelaten, was het voor ARDU dan zoeken naar plaats en leiding. Aangezien Kolegem - toen nog een kleine groeiende gemeenschap met heel wat jongens bij de scouts op het centrum - geen jeugdbeweging kende, ging men aankloppen bij de paters op Kolegem. Guido Blanchaert en Akela Gerda Marynissen kregen hier onmiddellijk steun o.a. van Pater Vladimir die vanaf dan, tot zijn overlijden in 2013, onze proost zou zijn. Zo was scouts ARDU Kolegem geboren, men schrijve 1961, ongeveer 20 jaar na het ontstaan in Mariakerke centrum. Ook de beweging voor meisjes in Kolegem (Chiro De Kaproenen) begon te rijpen.

De eerste jaren te Kolegem leken meer op een nomadentrip; men zwierf van lokaal naar lokaal. Eerst in een huis aan het latere gemeentehuis, dan de verlaten bakkerij van de familie Bafort aan de grote baan, dan naar een boerderij in de Damstraat (op de hoek van de H. Haagenstraat) om dan in 1966 nog maar eens te verhuizen naar een andere boerderij in de vroegere Wondelgemstraat (op de hoek van de huidige Botestraat en Breebroekstraat). Steeds maar opnieuw werken en verhuizen dus ...

In 1970 kwam een definitieve oplossing in zicht met de aankoop van het kasteel van Carpentier – het huidige Kollekasteel. Dankzij het toenmalig bestuur kregen zowel de scouts als de chiro op dit domein de beschikking over lokalen. De scouts kreeg het oude hoveniershuisje met bijhorende bunkers. Lange maanden hebben leiders en enkele behulpzame ouders de oude bijgebouwen omgetoverd tot bruikbare lokalen. Eindelijk was er een vaste staanplaats om de jongens van Kolegem en omstreken in allerlei activiteiten te laten ontplooien!

Een nieuwe start

Op zondag 02 mei 1971 werden de lokalen aan het Kollekasteel plechtig ingewijd. De groep telde toen 19 leiders en ongeveer 130 leden. Ook in die periode (vanaf 1969) werd er gestart met het groepsblad, het latere ARTUUTJE dat nu nog steeds verschijnt.

Ter gelegenheid van 10 jaar ARDU te Kolegem werd in 1972 (één jaar te laat) een viering georganiseerd met o.a. een toeristische autorally en tal van feestelijkheden.

Steeds weerkerende items gedurende de jaren waren: appelsienslagen, ouderdroppings, kaas- en wijnavonden, groepsfeesten, 11.11.11-acties, enz … Enkele van deze activiteiten lopen nog steeds als een rode draad door onze groep.

In 1977 werd dan gestart met de 6 tot 8-jarigen: de kapoenen, en met de Jin: de 17-jarigen.

1986: 45 jaar VVKS ARDU (25 jaar scouting te Kolegem)

1991: 50 jaar ARDU (30 jaar scouting te Kolegem)

2000: Oprichting VZW voor grondige renovatie lokalen

Met de oprichting van de VZW onderging het lokaal grote veranderingen: de keuken werd volledig opgeknapt, de benedenverdieping kreeg een nieuwe betonvloer, er werd nieuw sanitair voorzien, het dak werd vernieuwd en geïsoleerd, de sjorbalken die vroeger in het jongverkennerslokaal lagen moesten plaats maken voor een nieuw materiaallokaal, … Er werd geïnvesteerd in nieuw sjorhout dat vanaf dan buiten onder een afdak gestockeerd wordt. Het oude materiaalkot (wat ooit het jin-lokaal was) werd terug een klein maar prachtig lokaaltje.

2001: 60 jaar VVKS ARDU

Groepsfeest met o.a. recordpoging ‘één tegen allen’ met Karel Deruwe en met wereldrecordpoging ‘muntslang leggen’, liefst 1035 meter of 44.000 stukken van 5 fr. (Het record werd uiteindelijk verbroken met meer dan 35 m!)
hist2.png
2011: 70 jaar ARDU

Feestweekend naar aanleiding van de brandveilig gemaakte lokalen.

Voor het groepsfeest in 2011 werd door enthousiaste oud-scouts en sympathisanten prachtige eigen nummers gecomponeerd. Sindsdien heeft ARDU een tweede betekenis: Actief, Respect, Durf en Uithouding.

2016: 75 jaar ARDU

Feest met wandelzoektocht en optreden met alle leden.

Heden

In 2017 doen we opnieuw ernstige inspanningen: het leidingslokaal (lokaal op het gelijkvloers met de dubbele deur) wordt een volwaardig jeugdlokaal met een dubbele functie. De verkenners die tot vandaag wekelijks in een hok samentroepen krijgen een vaste stek, tijdens takraden en allerlei vergaderingen zal de leiding er terecht kunnen. Het 'hok' wordt een secretariaat en opslagruimte voor allerlei spelmateriaal.

De keuken wordt gestript en vervangen door een nieuw exemplaar. Het sanitair wordt volledig vernieuwd. Allemaal ingrepen die noodzakelijk zijn om onze groeiende jeugdvereniging deftig te kunnen huisvesten.

img_9333.jpg
img_2891.jpg
img_8529.jpg

Contact

Groepsleiding

Robin Maes

Lucas Bourguillioen

Yannis De Vidts

Pieter De Meyer

Andere contactgegevens

Facebook

Volg ons op Facebook!

Instagram

Volg ons op Instagram!

Vergaderingen

Wekelijkse vergaderingen:
zondagmiddag 14:00 - 17:30/18

Groenestaakstraat 66a
9030 Mariakerke

Onze lokalen worden niet verhuurd!